ม.พะเยา ร่วมรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่า ในช่วงฤดูร้อนที่ใกล้จะถึงนี้

3/2/2564 10:26:45น. 911
#วิธีการป้องกันไฟป่า


     ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน หลายพื้นที่ของประเทศไทยมักประสบปัญหาไฟป่า เช่น ภาคเหนือ ( จังหวัดพะเยา)  ทำให้เกิดวิกฤตหมอกควันตามมา โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือมีสถิติการเกิดไฟป่าสูง ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ หากมีความกดอากาศสูงเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดสภาวะกักควัน ส่งผลให้วิกฤตหมอกควันรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน การสัญจรทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาจึงมีวิธีการป้องกันดังนี้


แนวทางแก้ปัญหาไฟป่าของมหาวิทยาลัยพะเยา

1. กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และจัดทำแนวกันไฟให้ควบคลุมพื้นที่ รวมถึงชิงเผาเชื้อเพลิงตามแผนปฏิบัติจัดการเพลิง

2.จัดเจ้าหน้าที่ รปภ. ลาดตะเวนตามแนวกันไฟและพื้นที่ป่ามีความเสี่ยงต่อการลักลอบเผาป่ารวมถึงตรวจสอบโดยรอบแนวเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา

3.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการดัยบไฟป่า เช่น ไม้ตบไฟ ถังพ่นน้ำ เครื่องเป่าลม

4.จัดทำเครื่องกรองอากาศสำหรับใช้เป็นห้องปลอดฝุ่นภายในคณะและหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการป้องกันฝุ่นละอ่องขนาดเล็ก

5.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้างในการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอ่องขนาดเล็กในพื้นที่ตำบลแม่กา

6.จัดเจ้าหน้าที่ รปภ. เข้าพื้นที่เกิดไฟป่าจำนวน 10 นาย เพื่อทำการระงับเหตุไฟป่าในพื้นที่ รวมถึงรายงานความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการระงับเหตุไฟป่า

7.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระงับเหตุไฟป่า เช่น ประสานรถดับเพลิงและรถน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.ตรวจคิดตามข้อมูล Hotspots ที่ได้จากดาวเทียมและคุณภาพอากาศแล้วจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการวางแผนและดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ

9.จัดบุคลากรเข้าเวรนอกเวลาราชการ ช่วงที่มีเหตุการณ์ไฟป่า

10.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเกิดมลพิษและค่าคุณภาพอากาศให้บุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยพะเยาทราบเป็นระยะ

ด้วยความเป็นห่วงจากมหาวิทยาลัยพะเยา เรามาช่วยกันป้องกันไฟป่า และร่วมมือกันรักษาธรรมชาติเอาไว้

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตฝึกงานประชาสัมพันธ์ นางสาวปาริดา มณีสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นิสิตฝึกงานประชาสัมพันธ์ นางสาวปาริดา มณีสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
3/2/2564 10:26:45น. 911
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน