คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก (ภาคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล)

3/2/2564 19:56:27น. 282
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก (ภาคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล) ภายใต้รายวิชาการฝึกงานวิชาชีพ ด้วยระบบ online และ onsite
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก (ภาคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล) ภายใต้รายวิชาการฝึกงานวิชาชีพ ด้วยระบบ online และ onsite หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

กล่าวรายงานโดย ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงแนวทางการฝึกปฏิบัตรงานวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดพะเยา
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
3/2/2564 19:56:27น. 282
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก (ภาคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล)

#คณะสาธารณสุขศาสตร์ #PHUP ##คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #universityofphayao #มหาวิทยาลัยพะเยา #สาสุขพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน