SEEN เข้าร่วมโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

5/2/2564 15:36:52น. 2197
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในการประชุมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยมี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ และดร.นพรัตน์ สุริยะไชยเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
5/2/2564 15:36:52น. 2197
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN เข้าร่วมโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

#UniversityofPhayao #SEEN UP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน