กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างหลวง

5/2/2564 16:36:37น. 1566
จิตอาสา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา UPSR กองกิจการนิสิต จัดโครงการ "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างหลวง ณ บริเวณอ่างหลวงด้านหลังอาคารสำนักอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำร้องเพลงสดุดีจอมราชา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร คณะ หัวหน้าศูนย์/กอง และนิสิตจิตอาสาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างหลวงออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ทำความสะอาดขุดลอกทางระบายน้ำรอบอ่างหลวง 2. เก็บขยะและดูแลต้นไม้รอบอ่างหลวง ทั้งนี้ก่อให้เกิดการส่งเสริมกระบวนการพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ตรงตามอัตลักษณ์บัณฑิต ให้ด้านการมีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ และพัฒนาภูมิทัศน์ให้พื้นที่รอบอ่างหลวง


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
5/2/2564 16:36:37น. 1566
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างหลวง

#SDG3 # SDG11 #SDG16 ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg3 #sdg11 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน