คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างหลวง

5/2/2564 22:00:14น. 3146
“เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างหลวง จัดโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ผู้ช่วยคณบดี บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างหลวง จัดโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งนำร้องเพลงสดุดีจอมราชา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
5/2/2564 22:00:14น. 3146
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างหลวง

#PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #UniversityofPhayao #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #SDG3
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน