คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ติดอาวุธทางปัญญาเรื่องการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านคอมพิวเตอร์

8/2/2564 17:55:27น. 244
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ติดอาวุธทางปัญญาเรื่องการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบหมายให้ ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชนพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับ นายเสกสรร ขาวสังข์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ นายอนันต์ อินตาคำ ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ 3 และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ติดอาวุธทางปัญญาเรื่องการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ และแนวทางการทดสอบมาตรฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel สำหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชนชั้นปีที่ 4 และนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชนคู่ขนานนิติศาสตรบัณฑิต และคู่ขนานเศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
8/2/2564 17:55:27น. 244
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ติดอาวุธทางปัญญาเรื่องการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านคอมพิวเตอร์

#PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #UniversityofPhayao #มหาวิทยาลัยพะเยา #สาสุขพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน