คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงาน

8/2/2564 18:00:59น. 219
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงาน
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงาน (ครั้งที่ 1/2564) ณ ห้องประชุม UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
         ในการนี้ เพื่อเป็นแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
8/2/2564 18:00:59น. 219
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงาน

#PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #UniversityofPhayao ##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #SDG16
#sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน