คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริการวิชาการแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข

12/2/2564 19:13:30น. 249
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริการวิชาการแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริการวิชาการแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข โดยภายใต้การอำนวยการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร พร้อมด้วย ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี ให้บริการวิชาการ แก่บุคลาการด้านสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยมี นางศศิพร บัวหงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทนสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้การต้อนรับ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
12/2/2564 19:13:30น. 249
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริการวิชาการแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข

#PHUP #UniversityofPhayao ##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน