บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาออนไลน์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12/2/2564 22:47:07น. 325
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

อาจารย์เรืองรอง สุวรรณ์การ อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “ทำความรู้จัก CMRI ผ่านนักวิจัย: ความท้าทายในยุค new normal” ภายใต้กิจกรรม “CMRI Virtual Open House” เนื่องจากอาจารย์เรืองรอง สุวรรณ์การ เป็นคนแรกที่ได้ใช้ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผ่านระบบแพลตฟอร์มคลาวด์ (Cloud Platforms) วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ร่วมงานและเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองต่างๆ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และโอกาสการทำวิจัยด้านตลาดทุนในอนาคต เพื่อร่วมกันพัฒนาและต่อยอดการผลิตงานวิจัยเชิงลึกสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สามารถชม CMRI Virtual Open House ย้อนหลังได้ที่ : https://youtu.be/LcOobpK6lDI



  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/2/2564 22:47:07น. 325
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาออนไลน์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน