คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

12/2/2564 22:56:26น. 2202
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ ห้องภูกามยาว 1 (PKY 1) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้ถูกจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ที่คณะได้เข้าไปดำเนินงาน ได้แก่ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

และในช่วงบ่ายได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกียวกับการทำงานเชิงพื้นที่รวมถึงกระบวนการเก็บข้อมูล ให้กับผู้ถูกจ้างงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/หัวหน้าโครงการ ซึ่งเป็นการให้ความรู้ คำแนะนำ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างพื้นที่อีกด้วย    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/2/2564 22:56:26น. 2202
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #U2T #1T1U
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน