อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้าร่วมประชุมและเป็

15/2/2564 16:01:27น. 431
อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “งานอนามัยสิ่งแวดล้อมกับ COVID-19” ตอน การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาโดยใช้น้ำเสียเป็นฐานและการจัดการหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ AVAYA Video Conference System โดยหัวข้อในการแลกเปลี่ยนรู้ คือ การจัดการหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีศึกษาในต่างประเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการจัดการหน้ากากอนามัยและหน้ากากแบบผ้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมุมมองแนวทางการจัดการหน้ากากอนามัยและหน้ากากแบบผ้า รวมถึงประเด็นปัญหาและความท้าทายในการจัดการมูลฝอยในปัจจุบันและอนาคต 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
15/2/2564 16:01:27น. 431
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้าร่วมประชุมและเป็

#PHUP #UniversityofPhayao #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน