คณะสาธารณสุข สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพจัดโครงการนิเทศน์การฝึกงานวิชาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4

15/2/2564 17:04:11น. 224
คณะสาธารณสุข สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพจัดโครงการนิเทศน์การฝึกงานวิชาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการนิเทศน์การฝึกงานวิชาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 – 3 มีนาคม 2564 ที่ได้ออกฝึกงานวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัด จำนวน 27 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลในเขตจังหวัดภาคอีสานจำนวน 12 แห่ง เขตภาคเหนือ จำนวน 6 แห่ง และ เขตภาคกลาง จำนวน 9 แห่งการนิเทศน์การฝึกงานวิชาชีพครั้งนี้ได้ปรับรูปแบบเป็นการนิเทศน์แบบ New Normal ในรูปแบบ Online ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกเป็นอย่างดียิ่ง 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
15/2/2564 17:04:11น. 224
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุข สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพจัดโครงการนิเทศน์การฝึกงานวิชาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4

#PHUP #UniversityofPhayao #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #สาสุขพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน