ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

18/2/2564 16:41:59น. 5799
#ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

                 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนโยบายครั้งนี้มาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ไวพจน์ กันจู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม วัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาทำเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงนำเอาไปปรับใช้ในบริบทของแต่ละบุคคล ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

                 ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงยังมีการจัดกิจกรรมที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป บุคลากร และนิสิตในมหวิทยาลัยพะเยา ไปเก็บผักด้วยตนเอง ในราคาถูก ๆ และยังรับประทานผักทั้ง "สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี ดีต่อสุขภาพ " ในราคาเริ่มต้นที่ 10.- บาท มีผักหลากหลายชนิด ทั้ง ผักสลัด 10 สายพันธุ์ บรอกโคลี กะหล่ำรูปหัวใจ มะเขือเทศ แตงกวา ต้นกล้าดอกไม้ และพืชผักอื่น ๆ อีกมากมาย      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตฝึกงานประชาสัมพันธ์ นางสาวปาริดา มณีสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นิสิตฝึกงานประชาสัมพันธ์ นางสาวปาริดา มณีสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
18/2/2564 16:41:59น. 5799
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

##ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ##คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg7 #sdg9 #sdg12 #sdg14 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน