คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1

25/2/2564 9:31:34น. 358
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์และนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1

ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์องค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยนิสิตคณะศิลปศาสตร์มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอดังนี้

1. การศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา: กรณีศึกษานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยพะเยา
          ผู้นำเสนอ: นายวัชรพงษ์ พรมภาพ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์สุวิทย์ ติคำ อาจารย์รุ่งอรุณ อินใจ และ อาจารย์จอมภพ ณ นครพนม

2. An Analysis of Figurative in Melanie Martinez’s Songs.
          ผู้นำเสนอ: นางสาวนววรรณ ภิระบรรณ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์สุวิทย์ ติคำ อาจารย์ยูถิกา เตชะศิริวรรณ และ อาจารย์สว่างฤทัย อัยกร

3. Using English Songs to Promote Knowledge of Present Simple and Past Simple Tenses of Secondary School Students.
          ผู้นำเสนอ: นายพงศกร บัวอินทร์ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัยข้อมูล / ภาพ : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ

ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
25/2/2564 9:31:34น. 358
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน