ม.พะเยา จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ แนะเทคนิค การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจในชีวิตประจำวัน

25/2/2564 16:04:10น. 407
Confidence when learning and practicing English

     มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรม "การสร้างแรงบันดาลใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน" เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต และบุคลากรให้มีความมั่นใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้อง UB๐๐๒ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษโดยตรง Mr. Kellen James จากเฟสบุคเพจ Eat Guava กินฝรั่ง with Kellen James มาบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ English for Everyday Life พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการพูดและใช้ภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ


       คุณ Kellen James บอกกับทุกคนว่า การเริ่มเรียนหรือเริ่มพูดภาษาอังกฤษนั้น วิธีที่สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพื่อที่จะกล้าพูดนั้นคือ หยุดสนใจว่าใครจะคิดกับเราอย่างไร อย่ากลัวกับความผิดพลาด และ อย่าพูดคำว่า “ขอโทษ” ตลอดเวลาเมื่อเราพูดภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง จะทำให้เราขาดความมั่นใจได้ และการที่คนไทยออกสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษแบบคนไทย ไม่ใช่เรื่องผิดหรือน่าอาย ขอเพียงสามารถสื่อสารและเข้าใจ แต่เมื่อเราต้องการอยากพูดออกเสียงให้เหมือนกับสำเนียงเจ้าของภาษานั้นๆ เราเพียงต้องฝึกฝนแบบวิธีที่ถูกต้องเพิ่มเติมได้ และได้กล่าวในตอนท้ายว่า วิธีที่ดีที่สุดที่เราเลือกใช้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ คือวิธีไหน? คำตอบคือ วิธีไหนก็ได้ที่เราชอบ เราถนัด เช่น จากการดูหนัง การอ่านหนังสือ การฟังเพลง เป็นต้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะเกิดการเรียนรู้และได้ผลคือ เราต้องชอบที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริงโดยไม่มีการบังคับ

      ในช่วงท้ายกิจกรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ได้มอบของที่ระลึกขอบคุณวิทยากรคุณ Kellen James โดยบรรยากาศในการฟังกิจกรรมบรรยายในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนานและประทับใจ ได้รับความสนใจจากนิสิต บุคลากร และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๒๐๐ คน ได้รับความรู้และเทคนิคมากมาย กิจกรรมนี้เป็นการผลักดัน ส่งเสริมความพร้อมด้านภาษาก้าวสู่ความเป็นสากลและนานาชาติต่อไป (UP Internationalization)

 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ /ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
25/2/2564 16:04:10น. 407
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน