คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกร ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

25/2/2564 17:21:46น. 207
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกร ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จ.พะเยา รวมทั้ง คณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขถาพปางค่า ให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกร ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในการนี้ Mr.Tsurukame Tetsuo ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมด้วย การจัดบริการวิชาการประกอบด้วยกิจกรรมการตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคที่เกิดจากการทำงานและภาวะแทรกซ้อน สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร การใช้สมุนไพรพื้นบ้านลดสารเคมีและลูกประคบลดอาการปวดเมื่อย เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเฝ้าระวังความเสี่ยงปัญหาสุขภาพ เข้าใจรอบรู้ นำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
25/2/2564 17:21:46น. 207
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกร ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

#PHUP #UniversityofPhayao #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #สาสุขพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน