หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถการให้คำปรึกษาของนิสิตต่อผู้สูงอายุ

28/2/2564 15:40:14น. 2206
หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถการให้คำปรึกษาของนิสิตต่อผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือกับ อบต. ดอกคำใต้
การสอบปฏิบัติการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ เป็นการทดสอบทักษะความสามารถการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการของนิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ชั้นปีที่ 3 ซึ่งได้เรียนในรายวิชา 368321 การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ เพื่อที่จะดูทักษะความสามารถ ศักยภาพ รวมถึงเทคนิคการให้คำปรึกษาของนิสิต ที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะจำลองสถานการณ์จริงในการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการกับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยทางหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ความอนุเคราะห์จาก ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ นายสุรสิทธิ์ ป้อมภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หาอาสาสมัครตัวแทนผู้สูงอายุ ได้แก่ คุณพ่อประเสริฐ ไชยะ คุณพ่อสว่าง ใจหล้า คุณแม่ไข่แก้ว สุภิธรรม และคุณแม่มารวย จันคำตา เป็นตัวแทนผู้ถูกให้คำปรึกษา พร้อมคณาจารย์หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร เป็นผู้ประเมินความสามารถของนิสิตในการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ โดยมีอาจารย์ณัฐพล ทัศนสุวรรณ เป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการดังกล่าว


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.สรุศักดิ์ ใจเขียนดี   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ณัฐพล ทัศนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
28/2/2564 15:40:14น. 2206
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถการให้คำปรึกษาของนิสิตต่อผู้สูงอายุ

#หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร #คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ #การให้คำปรึกษา #โภชนาการ #ผู้สูงอายุ
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน