คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียน ร.ร พะเยาพิทยาคม "การจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์"

28/2/2564 18:21:50น. 1464
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียน ร.ร พะเยาพิทยาคม "การจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์"

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จำนวน 30 คน ภายใต้โครงการ "การจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์" นำโดย ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล, รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ คณาจารย์ พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย กล่าวต้อนรับ ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ทั้งนี้ด้วยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อไป

 

โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดเตรียมฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ให้กลุ่มคณะนักเรียนได้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเอง เต็มไปด้วยบรรยากาศที่สร้างความตื่นเต้น การเรียนรู้ ประสบการณ์ และความประทับใจให้กับเด็ก ๆ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
28/2/2564 18:21:50น. 1464
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียน ร.ร พะเยาพิทยาคม "การจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์"

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน