หลักสูตร GIS คณะ ICT ทำการสร้างหมุดหลักฐานรังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS)

1/3/2564 11:50:43น. 217
หมุดหลักฐานรังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS)
         หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ทำการสร้างหมุดหลักฐานรังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS) สำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัยขั้นสูงและการบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งหมุดหลักฐานดังกล่าวจะเป็นหมุดหลักฐานที่มีความถูกต้องทางตำแหน่งสูงมาก (ระดับเซนติเมตร) มีการคำนวณปรับแก้ค่าพิกัดให้ยึดโยงเข้าโครงข่ายหมุดหลักฐานของกรมแผนที่ทหาร กรมที่ดิน หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ของหมุดหลักฐานดังกล่าว สามารถช่วยสนับสนุนการทำงานด้านการเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) การรังวัดสำรวจด้วยอากาศยานและดาวเทียม การสำรวจและทำแผนที่ข้อมูลจากอาศยานไร้คนขับ (UAV Mapping) งานชลประทาน การก่อสร้าง การรังวัดและการทำแผนที่ ที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง โดยผู้ใดที่สนใจสามารถขอรับบริการข้อมูลค่าพิกัดได้ที่หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
1/3/2564 11:50:43น. 217
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตร GIS คณะ ICT ทำการสร้างหมุดหลักฐานรังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS)

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน