หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตและคณะแพทยศาสตร์จัดการส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้แก่คนในชุมชน

1/3/2564 13:42:18น. 288
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้แก่คนในชุมชน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้แก่คนในชุมชน ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการการแพทย์ และสาธารณสุข (บริการวิชาการชุมชน)” ณ วัดแม่กาห้วยเคียน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนสามารถดูแลสุขภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคและให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์โดยเป็นการทำงานเชิงรุกอีกทั้งยังเป็นการให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ และเกิดทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
1/3/2564 13:42:18น. 288
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตและคณะแพทยศาสตร์จัดการส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้แก่คนในชุมชน

#PHUP #UniversityofPhayao #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา ##มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน