คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) “ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ระดับพื้นฐาน”

1/3/2564 14:56:53น. 176
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program)  “ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ระดับพื้นฐาน”

     คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) “ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ระดับพื้นฐาน” โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน (Tianjin Normal University) โดยดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เรียนทั้งในระดับปริญาตรี ปริญญาโท และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทียนจิน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 33 คน การจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยระดับพื้นฐาน โดยมี ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ อาจารย์จินตนา แปบดิบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอาจารย์ผู้สอน

                               

ภาพ / ข้อมูล : ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/
facebooktwitterline


ภาพ :   ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
1/3/2564 14:56:53น. 176
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) “ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ระดับพื้นฐาน”#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน