คณะศิลปศาสตร์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2/3/2564 10:41:05น. 213
คณะศิลปศาสตร์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

        เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ และ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ จากนั้นคณะศิลปศาสตร์ได้เดินทางไปยังสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้รับเกียรติจาก ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ดร.สิริกร บำรุงกิจ อาจารย์ปัญญา เล็กวิไล และ อาจารย์ Pasit Sapaokum อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ ทั้งนี้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงานทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าวฯ เพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกันในอนาคต

                               

ภาพ : นายสถาพร เทพอุดม นักวิชาการศึกษา

ข้อมูล / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ      
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายสถาพร เทพอุดม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
2/3/2564 10:41:05น. 213
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน