คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ NSTDA Deep Tech Acceleration Bootcamp ครั้งที่ 1

5/3/2564 13:27:07น. 874
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ NSTDA Deep Tech Acceleration Bootcamp ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ NSTDA Deep Tech Acceleration Bootcamp ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี นำโดย ดร.รวิสรา รื่นไวย์ นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร พร้อมทีมวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยอาหาร ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวฯ 

 

ภายใต้แพลตฟอร์มเร่งการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA Deep Tech Acceleration Program) โดยการสนับสนุนทุนจาก บพข. (PMU C)

  

  

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการใน 3 สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ Food Technology, Assistive Technology Devices และ IOT for Smart Industry จากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 28 ทีม ได้เรียนรู้แนวคิดและเตรียมความพร้อมในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์สูงออกไปสู่ตลาดด้วยกระบวนการเร่งการเติบโตทางธุรกิจและเทคโนโลยีของผลงานวิจัยเชิงลึก (Deep Technology Acceleration) โดยได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนวัตกรรมจากหลากหลายด้าน และสร้างโอกาสร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่อไปในอนาคตได้ ทั้งนี้ทีมนักวิจัยจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการตลอดระยะเวลา 6 เดือน
     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
5/3/2564 13:27:07น. 874
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ NSTDA Deep Tech Acceleration Bootcamp ครั้งที่ 1

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #งานวิจัย
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน