กิจกรรม Pitching สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 62)

5/3/2564 13:37:43น. 1520
โครงการกองบริการการศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรม Pitching ครั้งที่ 4 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 62) โดยมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตลอดจน?นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 720 คน ณ ห้อง UB 002 และ UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นพรัตน์ ใจหมั่น   
ข้อมูล/ข่าว :    ณัฐพงษ์ พรมวงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
5/3/2564 13:37:43น. 1520
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม Pitching สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 62)

##GE #Pitching4
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน