คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย R2R (ผ่านระบบออนไลน์)

5/3/2564 22:24:33น. 212
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย R2R (ผ่านระบบออนไลน์)
วันที่ 4-5 มีนาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย R2R (ผ่านระบบออนไลน์) (การส่งเสริมศักยภาพสายสนับสนุนให้สร้างสรรค์ผลงานภายใต้ภาระงานประจำ) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร โดย ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการดังกล่าว

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อจุดเริ่มต้นของการพัฒนางานประจำเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำได้รูปแบบผลงานอย่างสร้างสรรค์ (คู่มือ งานวิเคราะห์ งานวิจัย)

โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสคร์ เข้าร่วม จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
5/3/2564 22:24:33น. 212
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย R2R (ผ่านระบบออนไลน์)

#PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน