ผู้บริหาร และนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "กาดเวิ้งว้าว เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1"

7/3/2564 13:55:52น. 385
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดี ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล นำนิสิตชมรมนิสิตผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รวมถึงนิสิตชมรม BCA Music Band ร่วมกิจกรรม "กาดเวิ้งว้าว เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1"  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
7/3/2564 13:55:52น. 385
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหาร และนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "กาดเวิ้งว้าว เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1"

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน