นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และนิสิตคู่ขนานสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Audition ภายใต้โครงการ I-Con UP 2021

7/3/2564 13:59:21น. 886
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ ได้ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่

นางสาวปิยะธิดา เรือนสอน นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

นายกัมปนนท์ ศรีบุรินทร์ นิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวธนัตดา ลู่บุญเกรียงไกร สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมคู่ขนานเศรษฐศาสตร์

นาย แสงเดช สุขพรรณ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคู่ขนานเศรษฐศาสตร์

   เข้าร่วมกิจกรรม Audition ภายใต้โครงการ I-Con UP 2021 International Development Program เพื่อเฟ้นหา International University of Phayao Ambassador ฑูตความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยนิสิตทั้ง 4 คน ได้แสดงความสามารถของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ และเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร/กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
7/3/2564 13:59:21น. 886
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และนิสิตคู่ขนานสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Audition ภายใต้โครงการ I-Con UP 2021

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน