คณะศิลปศาสตร์จัดการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการสุนทรียศิลป์แห่งภาษา

9/3/2564 9:58:27น. 186
คณะศิลปศาสตร์จัดการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการสุนทรียศิลป์แห่งภาษา

     เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์จาก 5 สาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการสุนทรียศิลป์แห่งภาษา ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE14203) โดยโครงการดังกล่าวฯ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน เป็นนวัตกรรมด้านสุนทรียภาพ เพื่อสร้างโมเดลการเรียนรู้สุนทรียศิลป์โดยใช้กิจกรรมทักษะทางภาษาเป็นฐาน (Activity Base) เช่น การจัดกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ การแต่งกลอน การโต้วาที หรือการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นโดยใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นิสิตเกิดสุนทรียภาพทางภาษาและมีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ เป็นใบเบิกทางไปสู่เวทีการแข่งขันทักษะด้านภาษาในอนาคต

                               

ข้อมูล : นางสาวเสาวภัค วันสนุก นักกิจการนักศึกษา

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ      
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางเสาวภัค วันสนุก / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
9/3/2564 9:58:27น. 186
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์จัดการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการสุนทรียศิลป์แห่งภาษา

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน