คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน ค่ายรัฐ-พัฒน์รวมใจพัฒนา ปีที่ 2

9/3/2564 10:29:16น. 401
ค่ายรัฐ-พัฒน์รวมใจพัฒนา ปีที่ 2

หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน“ค่ายรัฐ-พัฒน์รวมใจพัฒนา ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมพัฒนานิสิตด้านกิจเสริมหลักสูตร ทำให้นิสิตมีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ตามวิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ“คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลัง ในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ”ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
9/3/2564 10:29:16น. 401
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน ค่ายรัฐ-พัฒน์รวมใจพัฒนา ปีที่ 2

#ค่ายรัฐ-พัฒน์รวมใจพัฒนา #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg4 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน