กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการองค์การนิสิต 2564

9/3/2564 14:55:07น. 154
องค์การนิสิต
วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. กองกิจการนิสิต ได้เชิญคณะกรรมการองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมประชุมเพื่อ ชี้แจงเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การนิสิต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การนิสิต รวมทั้งเสนอรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี โดยม นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุม นางสาวสรณี เกิดทอง หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต และนายธีรวัฒน์ สมศรี เป็นเลขานุการการประชุมดังกล่าว


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
9/3/2564 14:55:07น. 154
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการองค์การนิสิต 2564

#sdg4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน