คณะ ICT ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ กับ บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีให้กับนิสิต

9/3/2564 16:16:38น. 1153
คณะ ICT MOU กับ บ.ดีเซ็นทริค จำกัด
          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยี กับ บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - Zoom Online เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตด้านการพัฒนาอาชีพ เสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงานผ่านกระบวนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ หรือ CWIE รวมถึงการสร้างความร่วมมือกันส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาโซลูชั่นและนวัตกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
        โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง
          จากนั้นดร.ณรงค์ ตนานุวัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด และประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่จำหน่ายและให้บริการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย รวมถึงการวางระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไอที ด้วยศักยภาพบุคลากรและแนวทางการบริหารของบริษัทที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรด้านบุคคล และการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ จึงสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งทางบริษัทจะจัดฝึกอบรมบุคลากรและนิสิตเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน การใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่นต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
          ภายในพิธีลงนามมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ในคครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายภานุวัฒน์ โลมากุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
9/3/2564 16:16:38น. 1153
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน