กิจกรรม Pitching สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) ครั้งที่ 5

12/3/2564 10:59:01น. 1626
Pitching Ge University of Phayao
ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรม Pitching สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) ครั้งที่ 5 โดยมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตลอดจน นิสิตคณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 720 คน? ณ ห้อง UB 002 และ UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    ณัฐพงษ์ พรมวงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
12/3/2564 10:59:01น. 1626
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม Pitching สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) ครั้งที่ 5

#Pitching #GE
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน