คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้า Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และ การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

12/3/2564 15:37:26น. 556
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้า Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  และ การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

     เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) เข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้า Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และ การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ ณ โรงแรม Le Meridien Chiang Rai Resort, Thailand ภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยาย Techniques, Tips and Ethics for Research Publications จากศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) การบรรยายความสำคัญของการตีพิมพ์งานวิจัยสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน World Rankings รวมถึงการปฐมนิเทศโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาผลงานวิจัยเข้าสู่สากลตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย University for Community Innovation with International Standard”

                               

ข้อมูล / ภาพ : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
12/3/2564 15:37:26น. 556
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้า Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และ การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

#คณะศิลปศาสตร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน