มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ

15/3/2564 14:45:10น. 273
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาพิเศษ หน่วยบริการแม่ใจ

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ


      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง กองกิจการนิสิต และศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบหมายจาก รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ  โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีนางจารุณีย์ ปางพรม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายพีระพัฒน์ จันธิมาปลัดอาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอแม่ใจ เป็นประธาน

         ศูนย์การศึกษาพิเศษนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนพิการได้มีสิทธิ์และโอกาสในการได้รับการบริการและความช่วยเหลือทั้งทางด้านการศึกษา และในการฟื้นฟูตนเอง โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิการในจังหวัดพะเยา จากการดำเนินงานที่ผ่านมาการจัดการศึกษาให้เด็กพิการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้รวมไปถึงการบำบัดฟื้นฟูให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน 

            ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยา โดยศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่งมอบผ้าห่มให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ รวมถึง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา กองอาคารสถานที่ กองกลาง งาประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ได้มอบสิ่งของและประชาสัมพันธ์รับบริจาคให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง /งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
15/3/2564 14:45:10น. 273
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ

#ศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา #กองกลาง
#sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน