โครงการเสวนาหนังสือ LIVE "ท้องถิ่น นวัตกรรม สมรรถนะ และผู้ประกอบการทางสังคม"

18/3/2564 14:37:38น. 383
LIVE
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา เข้าร่วมโครงการเสวนาหนังสือ LIVE “ท้องถิ่น นวัตกรรม สมรรถนะ และผู้ประกอบการทางสังคม” จัดขึ้นโดย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการดังกล่าวมีการนำเสนอผลการจัดทำหลักสูตร “การจัดการท้องถิ่นด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางสังคม” (Management for Local Innovation and Versatile Entrepreneurship) ทั้งนี้ยังร่วมรับฟังเสวนา เรื่อง Local : Creative Locality “ท้องถิ่นสร้างสรรค์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ คำเป็ง, Innovation : Creative Public Innovation for Local Development : Techniques and Case “การสร้างสรรค์นวัตกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”:เทคนิควิธีและกรณีศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ วิพากษ์ โดย ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง และเสวนา เรื่อง Versatile : Becoming a Versatile leader with 21st Century Competencies : Unforgettable Jigsaw Puzzle for Development “สมรรถนะผู้นำในศตวรรษที่ 21 : มุมมองด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาที่คุณมิอาจมองข้าม” โดย ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน-ฮาซ, Entrepreneurship: Entrepreneurship and Social: Becoming a social entrepreneurship, the challenge concept for Social Development” การประกอบการทางสังคม : การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม, แนวคิดที่ท้าทายเพื่อการพัฒนาทางสังคม โดย ดร.รัติยา พิชเชอร์ วิพากษ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ ณ ร้าน The Moon 1971 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
18/3/2564 14:37:38น. 383
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการเสวนาหนังสือ LIVE "ท้องถิ่น นวัตกรรม สมรรถนะ และผู้ประกอบการทางสังคม"

#เสวนา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน