สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรม “ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการวินิจฉัยโรคปลานิลเบื้องต้น เพื่อการป้องกันโรคในปลานิล ”

21/3/2564 20:06:43น. 775
สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรม “ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการวินิจฉัยโรคปลานิลเบื้องต้น เพื่อการป้องกันโรคในปลานิล ”

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการวินิจฉัยโรคปลานิลเบื้องต้น เพื่อการป้องกันโรคในปลานิล” ครั้งที่ 1 นำโดย ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ผศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ และ ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประมง) จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในเขตพื้นที่ จ.พะเยา และพื้นที่ใกล้เคียง

 

ซึ่งดำเนินการใน ณ ชมรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล ต. บ้านต๊ำ อ. เมือง จ. พะเยา โดยโครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.พะเยา มาเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้

      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
21/3/2564 20:06:43น. 775
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรม “ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการวินิจฉัยโรคปลานิลเบื้องต้น เพื่อการป้องกันโรคในปลานิล ”

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #บริการวิชาการ
#sdg2 #sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน