หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกงานวิชาชีพภาคการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

22/3/2564 9:47:00น. 208
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกงานวิชาชีพภาคการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกงานวิชาชีพภาคการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตามที่ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน 27 แห่ง รวมทั้งได้ให้การดูแลและถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะในการฝึกงาน ประกอบกับยังช่วยส่งเสริมให้นิสิตได้นำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยเข้ารับการฝึกงานระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2564


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
22/3/2564 9:47:00น. 208
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกงานวิชาชีพภาคการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

#PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน