คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง EdPEx

24/3/2564 10:08:48น. 1347
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง EdPEx ในหัวข้อ การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) มาใช้ในองคกร วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
24/3/2564 10:08:48น. 1347
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง EdPEx

#คณะวิทยาศาสตร์ #SCIENCEUP #EdPEx
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน