คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริการวิชาการแก่บุคลาการสาธารณสุข คปสอ.งาว ครั้งที่ 2

25/3/2564 8:06:45น. 284
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริการวิชาการแก่บุคลาการสาธารณสุข คปสอ.งาว ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกให้บริการวิชาการ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว จังหวัดลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี อาจารย์ประหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย แก่บุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุข คปสอ.งาว โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นพ.กฤษฎิ์ ทองบรรจบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว และ นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ สาธารณสุขอำเภองาว ตลอดจนบุคลากรประจำ คปสอ.งาว จังหวัดลำปาง 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.สุทธิชัย ศิรินวล   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุทธิชัย ศิรินวล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
25/3/2564 8:06:45น. 284
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริการวิชาการแก่บุคลาการสาธารณสุข คปสอ.งาว ครั้งที่ 2

#PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน