คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดการอบรม "การใช้งานแอปพลิเคชันการจัดการฟาร์มและการให้อาหารโคเนื้อ"

25/3/2564 9:38:27น. 834
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดการอบรม "การใช้งานแอปพลิเคชันการจัดการฟาร์มและการให้อาหารโคเนื้อ"

วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรม "การใช้งานแอปพลิเคชันการจัดการฟาร์มและการให้อาหารโคเนื้อ" ณ ICT1103 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)  

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานแอปพลิเคชันการจัดการฟาร์มและการให้อาหารโคเนื้อแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดพะเยา พัฒนาสู่ระบบการผลิตโคเนื้อแบบแม่นยำ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 40 ราย
    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
25/3/2564 9:38:27น. 834
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดการอบรม "การใช้งานแอปพลิเคชันการจัดการฟาร์มและการให้อาหารโคเนื้อ"

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #บริการวิชาการ
#sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน