คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ

25/3/2564 15:30:05น. 198
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ YRC GUIDANCE EXPO 2021”
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ YRC GUIDANCE EXPO 2021” ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร ทั้งนี้ ได้ตอบข้อซักถามข้อมูลการศึกษา ที่เปิดสอนให้แก่นักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ที่สนใจได้ทราบ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า /นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
25/3/2564 15:30:05น. 198
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ

#PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน