หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม นำนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์

26/3/2564 17:20:36น. 235
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม นำนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์
วันที่ 26 มีนาคม 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม นำนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์

อาจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม นำนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ จำนวน 3 ผลงาน เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคฮีทสโตรกของพนักงานก่อสร้างงานโยธา กรณีศึกษา: บริษัทรีบเหมาก่อสร้างถนน จังหวัดพะเยา, เรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาวินัยนิสิตในรายวิชาวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย และเรื่อง การศึกษาระบบในวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพะเยา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”

ซึ่งในการนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา ภูเวียงแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศที่อันดับ 1 และนางสาวภิญญาภัชน์ บุญเกิด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
26/3/2564 17:20:36น. 235
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม นำนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์

#PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน