คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมงาน "สัตว์ปลอดโรค อาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข"

30/3/2564 11:51:08น. 783
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมงาน "สัตว์ปลอดโรค อาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข"
สัตว์ปลอดโรค อาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข

"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน ร่วมรับการตรวจประเมินหมู่บ้าน/กลุ่ม โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริดีเด่น ระดับเขตประจำปี 2564"


 


ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 นำโดยนายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย, ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา, นายรณกร ช่วยรอด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายกิตติ ชัยดรุณ, นายอำเภอพาน นายชิงชัย จินะพรมปศุสัตว์อำเภอพาน พร้อมด้วย ประมงอำเภพาน,เกษตรอำเภอพาน,พัฒนาการอำเภอพาน,อบต.ม่วงคำ และภาคีเครือข่าย เช่นศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเกียรติรับการตรวจประเมินหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก . ที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่นระดับเขต 5 ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการตรวจประเมินเ สร้างความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติให้กับกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงกระบือตำบลม่วงคำ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นอย่างดียิ่ง

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
30/3/2564 11:51:08น. 783
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมงาน "สัตว์ปลอดโรค อาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข"

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture
#sdg4 #sdg11 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน