ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ และผู้ร่วมวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

31/3/2564 12:02:57น. 3376
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ และผู้ร่วมวิจัย (ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ และ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง) อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เรื่อง “Influence of air pollution and meteorological factors on the spread of COVID-19 in the Bangkok Metropolitan Region and Air Quality during the Outbreak” ในวารสาร Environmental Research บนฐานข้อมูล (Databases): ISI (Web of Science)/Scopus และการอ้างอิงวารสารอยู่ในคลอไทล์ (JCR Quartile/SJR Quartile): Q1 โดยมีค่า Impact Factor: 5.715/ 5-Year Impact Factor: 5.735 (2019)

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ และผู้ร่วมวิจัย (ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ และ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง) อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เรื่อง Influence of air pollution and meteorological factors on the spread of COVID-19 in the Bangkok Metropolitan Region and Air Quality during the Outbreakในวารสาร Environmental Research บนฐานข้อมูล (Databases): ISI (Web of Science)/Scopus และการอ้างอิงวารสารอยู่ในคลอไทล์ (JCR Quartile/SJR Quartile): Q1 โดยมีค่า Impact Factor: 5.715/ 5-Year Impact Factor: 5.735 (2019)

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนองค์ความรู้และใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังเกี่ยวกับอิทธิพลของมลพิษอากาศและปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งในไทยและต่างประเทศ ต่อไป

 

Full Text Access : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935121003984

https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111104

 

Twitter : @SarawutEnvi (Sarawut Sangkham)

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-0507-0177 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
31/3/2564 12:02:57น. 3376
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ และผู้ร่วมวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

#COVID-19 #Airpollution #SARS-CoV-2 #Meteorological #Elsevier #EnvironmentalHealth #PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน