คณะเกษตรศาสตร์ฯ ดำเนินจัดโครงการ "เกษตรวิชาการ (ปัจฉิมนิเทศ & JOB FAIR & ฝึกงานสหกิจศึกษา)"

1/4/2564 11:18:44น. 866
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ดำเนินจัดโครงการ "เกษตรวิชาการ (ปัจฉิมนิเทศ & JOB FAIR & ฝึกงานสหกิจศึกษา)"

ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินจัดโครงการ "เกษตรวิชาการ (ปัจฉิมนิเทศ & JOB FAIR & ฝึกงานสหกิจศึกษา)" ณ UB004 อาคารพระอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการดังกล่าวฯ

 

โดยในกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายและส่งเสริมหัวข้อ "บุคลิกภาพกับการสัมภาษณ์งาน" วิทยากรโดย ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมนิสิตสู่การทำงาน สร้างความมั่นใจในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งแนะแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้กับนิสิต

 

ช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอโปสเตอร์ผลดำเนินการฝึกงาน & สหกิจศึกษาของนิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกทักษะ ขั้นตอน กระบวนการนำเสนอ ตามที่ตนได้ไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการที่ได้ไปทำงาน "รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน" พร้อมมอบเกียรติบัตรการประกวดนำเสนอโปสเตอร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

 

และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษา ให้กับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา พร้อมผูกข้อมือนิสิต สร้างขวัญและกำลังใจ แสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาส แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
1/4/2564 11:18:44น. 866
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ดำเนินจัดโครงการ "เกษตรวิชาการ (ปัจฉิมนิเทศ & JOB FAIR & ฝึกงานสหกิจศึกษา)"

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture
#sdg4 #sdg8

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน