คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง “การส่งเสริมการบริโภคขนมที่นักเรียนทำขึ้นเอง เพื่อลดการบริโภคขนมซอง”

2/4/2564 17:02:53น. 221
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง “การส่งเสริมการบริโภคขนมที่นักเรียนทำขึ้นเอง เพื่อลดการบริโภคขนมซอง”

วันที่ 2 เมษายน 2564  คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง “การส่งเสริมการบริโภคขนมที่นักเรียนทำขึ้นเอง เพื่อลดการบริโภคขนมซอง”  อาจารย์ณรงค์ ใจเที่ยง  อาจารย์อรทัย เกตุขาว และอาจารย์สุรางคนา  ไชยรินคำ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง “การส่งเสริมการบริโภคขนมที่นักเรียนทำขึ้นเอง เพื่อลดการบริโภคขนมซอง”  จัดโดย โรงเรียนบ้านห้วยเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพะเยา เขต 1  โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน และนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชนเข้าร่วมการจัดอบรมดังกล่าว 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.อรทัย เกตุขาว   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ณรงค์ ใจเที่ยง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
2/4/2564 17:02:53น. 221
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง “การส่งเสริมการบริโภคขนมที่นักเรียนทำขึ้นเอง เพื่อลดการบริโภคขนมซอง”

#หมออนามัย #ใจอาสา #พัฒนาชุมชน #PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #universityofphayao #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน