หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต (Career Readiness Guide)

3/4/2564 17:10:14น. 193
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต (Career Readiness Guide)
วันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต (Career Readiness Guide) เพื่อสร้างศักยภาพในการสอบแข่งขันให้กับนิสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน รับผิดชอบโครงการโดย อาจารย์กฤษฎา สารทอง โดยมีกิจกรรมดังนี้
[DAY 1] 2 เมษายน 2564 [สอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอย่างไรให้ผ่าน] โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
[DAY 2] 3 เมษายน 2564 [หัวข้อ สอบ กพ. รอบเดียวก็ผ่านได้] หมวดวิชาความสามารถทั่วไป โดยคุณศุภกร ธนัตถ์ชัชชม (ติวเตอร์ปิ่น) เจ้าของสถาบันบ้านรักความรู้ "ประตูสู่การรับราชการ"
[DAY 3] 4 เมษายน 2564 [หัวข้อ สอบ กพ. รอบเดียวก็ผ่านได้] หมวดวิชาภาษาไทย โดยคุณศุภกร ธนัตถ์ชัชชม (ติวเตอร์ปิ่น) เจ้าของสถาบันบ้านรักความรู้ "ประตูสู่การรับราชการ"


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.สุทธิชัย ศิรินวล   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุทธิชัย ศิรินวล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
3/4/2564 17:10:14น. 193
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต (Career Readiness Guide)

#คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #PHUP #UniversityofPhayao #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน