ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ บทความเชิงวิชาการ ระดับนานาชาติ

9/4/2564 10:57:06น. 192
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่
ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการเผยแพร่ บทความเชิงวิชาการ ระดับนานาชาติ
วิทยากรโดย
ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร (อ.เก๋)
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
สิงที่จะได้จากการอบรม
- เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการเขียนบทความเชิงวิชาการ - สามารถเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้
จัดขึ้น
?วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
?วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
?เวลา 09.00 - 16.00 น.
??สถานที่จัดอบรม
วิทยาลัยการจัดการ อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
(ลงรถไฟฟ้าสถานี เพลินจิต ทางออกหมายเลข 5)
???ค่าอบรม 2,000 บาท/คน
หมายเหตุ: ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการกับ
ทางวิทยาลัยการจัดการ มีส่วนลด 5 % ต่อคน
??ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง
?????สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : CMBKK
Email: cmbkk.pr@up.ac.th
โทร. 02 655 1100
โทร. 089 771 1612 (คุณ บี)
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
9/4/2564 10:57:06น. 192
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ บทความเชิงวิชาการ ระดับนานาชาติ

#CMBKK


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน