บุคลากรสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจในตัวชี้วัดในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

9/4/2564 14:00:04น. 2590
บุคลากรสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจในตัวชี้วัดในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นางณลภัส ปัญญาวงค์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจในตัวชี้วัดในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) โดยมี รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร เป็นประธาน วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 ณ อาคารเรียนรวม CE 10206 มหาวิทยาลัยพะเยา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    พวงผกา ธนะจักร์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
9/4/2564 14:00:04น. 2590
Print Friendly and PDF

บุคลากรสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจในตัวชี้วัดในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

#GreenOffice #สำนักงานสีเขียว


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน