รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษฯ โครงการ “Green SPSS”

9/4/2564 14:06:58น. 66
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษฯ โครงการ “Green SPSS”

       เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และหัวหน้าโครงการสำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการ “Green SPSS” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเนื้อหาการบรรยายหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวคณะศิลปศาสตร์ (Green Office) ซึ่งผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดี (G เงิน) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างปี 2561 – 2563

 

 

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก : คุณธนรินทร์ คงเถื่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                      

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
9/4/2564 14:06:58น. 66
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษฯ โครงการ “Green SPSS”

#GreenOffice #สำนักงานสีเขียว #คณะศิลปศาสตร์
#sdg3 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน